ZASADY KONKURSU "Faza drużynowa #głodnirozgrywki"
ZASADY KONKURSU "Faza drużynowa #głodnirozgrywki"

ZASADY KONKURSU "Faza drużynowa #głodnirozgrywki"

Opublikowany


1. ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs „Faza drużynowa #głodnirozgrywki” („konkurs”), którego dotyczą niniejsze oficjalne zasady, jest prowadzony przez PLKD, będącym twórcą i odpowiadającym za kanał PLKD pod adresem https://www.youtube.com/user/plkdamianx („Prowadzący”) na zlecenie Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000340368, REGON: 100768531, o kapitale zakładowym 5.880.000,00 zł, opłaconym w całości, zwana dalej: „Organizatorem”. Konkurs rozpoczyna się 7 lutego 2018 r. i trwa do godziny 17:00 10 lutego 2018r.

2. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników serwisu YouTube, zamieszkałych w Polsce i
posiadających dostęp do Internetu, zarówno przed rozpoczęciem okresu trwania, jak i w jego trakcie, z wyłączeniem Prowadzącego oraz osób w jakikolwiek powiązanych z Prowadzącym Organizatorem oraz wszelkich osób powiązanych z organizacją konkursu („strony wyłączone z konkursu”). Wszyscy uczestnicy muszą otrzymać zgodę rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo w konkursie. Poprzez wzięcie udziału w konkursie każdy uczestnik potwierdza, że on/ona oraz jego/jej rodzic lub prawny opiekun, (jeśli dotyczy) przeczytali i zaakceptowali niniejsze warunki oraz zgadzają się na objęcie niniejszymi oficjalnymi zasadami.

3. JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Uczestnicy, aby wziąć udział w konkursie powinni zapoznać się z zasadami konkursu zamieszczonymi w poniższym regulaminie. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie nie więcej niż jeden raz. Spośród uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe Prowadzący wybierze najciekawsze prace. Poprzez wzięcie udziału w konkursie uczestnicy potwierdzają, że wszystkie przekazane przez nich informacje są pełne i poprawne oraz nie wprowadzają w błąd. Prowadzący zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania, według własnego uznania i w dowolnym czasie każdego uczestnika, który nie przestrzega niniejszych oficjalnych zasad lub postępuje w sposób nieuczciwy albo utrudniający prowadzenie konkursu. Strony wyłączone z konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za błędne, niepełne, zagubione, spóźnione, nielegalne ani niedostarczone zgłoszenia uczestnictwa, za problemy techniczne, sprzętowe, problemy z oprogramowaniem, za utracone ani nieskuteczne
połączenia internetowe, za nieudane, niepełne, błędne ani opóźnione transmisje danych
elektronicznych, ani za żadne inne błędy lub problemy, które mogą ograniczać lub utrudniać
uczestnikom wzięcie udziału w konkursie. Strony wyłączone z konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za żadne inne błędy lub trudności, związane z czynnikiem ludzkim, mechanicznym, elektronicznym, komputerowym, sieciowym, typograficznym, drukarskim ani innym, a dotyczące konkursu, w tym między innymi błędy lub trudności, które mogą dotyczyć prowadzenia konkursu, przetwarzania zgłoszeń, ogłoszenia zwycięzcy lub materiałów związanych z konkursem. Strony wyłączone z konkursu nie gwarantują, że strona internetowa i/lub konkurs będą wolne od usterek informatycznych ani że zidentyfikowane usterki zostaną naprawione. Strony wyłączone z konkursu nie gwarantują też, że strona internetowa i/lub strony, do których odsyłają łącza ze strony internetowej, będą wolne od wirusów i innych elementów mogących uszkodzić używany przez uczestników sprzęt komputerowy i/lub dane znajdujące się na tym sprzęcie. W przypadku aktu sabotażu, zdarzeń losowych, aktu terroryzmu i związanych z nimi zagrożeń, a także w przypadku działania wirusów komputerowych lub
innych czynników pozostających poza kontrolą Prowadzącego, które mają wpływ na poprawność, prowadzenie, bezpieczeństwo lub odpowiednie działanie konkursu. Prowadzący zastrzega sobie prawa do zmodyfikowania, anulowania lub zawieszenia konkursu (lub jego części) według własnego uznania. W razie odwołania konkursu, Prowadzący zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia wszystkich kwalifikujących się i niebudzących podejrzeń zgłoszeń otrzymanych przed wydarzeniem, które spowodowało odwołanie konkursu. Fałszywe lub zwodnicze zgłoszenia albo działania spowodują wykluczenie danego uczestnika.

4. ZWYCIĘZCY:
Spośród uczestników, którzy odpowiedzieli na pytanie i udzielili najbardziej kreatywnej odpowiedzi, organizator wybierze dwóch zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni konsolami Sony PlayStation 4 (nagroda za pierwsze miejsce) oraz Xbox One S (nagroda za drugie miejsce). Organizator wybierze zwycięzców konkursu spośród zgłoszeń nadesłanych w czasie całego okresu trwania konkursu.

5. ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe polega na kreatywnej odpowiedzi na pytanie „Wybierz grę, w której pizza
mogłaby odegrać ważną rolę w fabule i opisz, jakby to miało wyglądać". Uczestnicy konkursu swoją odpowiedź wysyłają w formie wiadomości e-mail na adres: plkdkonkurs@gmail.com

6. NAGRODY:
Prowadzący konkurs wybierze 2 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody. Wszystkie szczegóły dotyczące nagród, niesprecyzowane w materiałach promocyjnych konkursu, pozostają do decyzji Prowadzącego. Użytkowanie nagród podlega zasadom i warunkom podanym przez stosowanego wytwórcę, dostawcę i/lub dystrybutora. Przyjmuje się, że jeśli nagroda będzie przyznana osobie niepełnoletniej, to zostanie przekazana jego/jej opiekunowi lub przedstawicielowi prawnemu. Nagrodę można przekazać bezpośrednio niepełnoletniemu Zwycięzcy, jeśli jego opiekun lub przedstawiciel prawny wyrazi na to pisemną zgodę. Jeśli niepełnoletni zdobędzie nagrodę główną, to rodzic/opiekun musi wyrazić zgodę udział osoby niepełnoletniej w wydarzeniu stanowiącym tę nagrodę. Powiadomienie o zwycięstwie
zostanie przekazane Zwycięzcy w ciągu 20 dni od zakończenia konkursu. Nagrody zostaną dostarczone w ciągu 40 dni od daty zakończenia konkursu. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwycięzca musi potwierdzić chęć odbioru nagrody wysyłając wiadomość w odpowiedzi na zawiadomienie o przyznaniu mu nagrody w konkursie w ciągu 6 dni od dnia uzyskania informacji o wygranej, przekazując Prowadzącemu swoje imię, nazwisko, PESEL/NIP i adres pocztowy do wysyłki nagrody oraz numer kontaktowy. Niedopełnienie tego obowiązku w takim okresie będzie skutkować utratą prawa do nagrody, a Prowadzący będzie uprawniony do wybrania innego zwycięzcy. Prowadzący może anulować przyznanie nagrody według własnego uznania i bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli nie otrzyma od Zwycięzcy potwierdzenia chęci odbioru
nagrody lub jeśli nagroda przesłana na adres podany przez Zwycięzcę nie zostanie odebrana albo, jeśli Prowadzący po podjęciu stosownych środków nie otrzyma informacji potrzebnych do skutecznego dostarczenia przesyłki. W takiej sytuacji Prowadzący uzna się za zobowiązanego do anulowania nagrody, a Zwycięzca nie będzie uprawniony do otrzymania z tego tytułu żadnej rekompensaty. Nagrody za udział w Konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

7. OGÓLNE ZASADY I PRZEPISY
Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i/lub zaakceptowanie jakiejkolwiek nagrody, każdy uczestnik (lub jego rodzic i/lub opiekun, jeśli uczestnik ma poniżej 18 lat) zezwala Prowadzącemu i osobom przez niego wyznaczonym, (jeśli nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo) na użytkowanie jego pracy konkursowej, imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, głosu, zachowania i zdjęć itp., bez żadnego wynagrodzenia, powiadomienia ani zezwolenia, do celów reklamy, promocji i innych celów, w dowolny sposób lub poprzez dowolne medium, teraz i w przyszłości, na całym świecie i bezterminowo. Strony wyłączone z konkursu wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, działania, żądania i/lub odpowiedzialności za szkody, zniszczenia lub straty jakiegokolwiek rodzaju związane z lub wynikające z uczestnictwa w niniejszym konkursie (bez względu na przyczynę takiej szkody, zniszczenia lub straty)i/lub związane z lub wynikające z dostarczenia i/lub późniejszego użycia lub niepoprawnego użycia jakiejkolwiek z przyznanych nagród (w tym między innymi związane z lub wynikające z podróży i działań związanych z odbiorem i używaniem nagród).

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z powyższymi warunkami oraz zgodnie z polskim kodeksem cywilnym.

Udostępnij

Powiązane artykuły
REGULAMIN KONKURSU „Zaprojektuj statek kosmiczny”

temu

REGULAMIN KONKURSU „Zaprojektuj statek kosmiczny”z dnia 15.08 2018 roku
Uwaga! Naukowy Bełkot sponsorem tytularnym drużyny koszykarskiej

temu

Drużyna koszykówki mężczyzn AZS UMCS Lublin powstała z jego inicjatywy. Przez 2 sezony grał w głównym składzie, jednak kontuzja odsunęła go od boiska. Po przerwie Dawid Myśliwiec - twórca kanału Uwaga! Naukowy Bełkot (320 tys. subskrypcji), zrzeszony w sieci LifeTube, wraca do współpracy z drużyną, jako sponsor tytularny. Po raz pierwszy kanał YouTube został sponsorem ligowej drużyny, grającej na szczeblu ogólnopolskim.
Nowi youtuberzy w sieci. Kolejne kanały YouTube dołączają do LifeTube’a

temu

LifeTube - największa sieć partnerska w Europie i agencja influencer marketingu - nawiązał współpracę z gronem nowych najpopularniejszych influencerów z różnych kategorii m.in.  rozrywka, edukacja, lifestyle oraz beauty. Do sieci dołączyło 7 kanałów, m.in. para Andziaks i Luka, Architecture is a good idea czy Rafał Gębura, twórca internetowego talk-show “7 metrów pod Ziemią”. Nowi twórcy docierają łącznie do 1,8 miliona subskrybentów, a współpracujące ze sobą strategicznie sieci LifeTube i Gamellon zrzeszają obecnie ponad 620 twórców wideo.
Mecz Gwiazd: Telewizja vs Internet już w tę niedzielę na Stadionie Legii! LifeTube strategicznym partnerem Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka.

temu

Po zeszłorocznym zwycięstwie gwiazd telewizji, nadszedł czas na wielki rewanż. W niedzielę, na stadionie Legii Warszawa, zmierzą się ze sobą dwie drużyny: telewizji - na czele z aktorem Tomaszem Oświecińskim i Internetu, której kapitanem został Iluzjonista Y. Mecz Gwiazd: Telewizja vs Internet zostanie rozegrany w ramach VI Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej.