Sylwia Kowalska-Haupka dyrektorem finansowym grupy LTTM