Jeden z największych funduszy w Polsce inwestuje w LifeTube