Paweł Stano nowym prezesem LifeTube. Barbara Sołtysińska przechodzi do Rady Nadzorczej