Czy Polacy są otwartym narodem? Sprawdzają: Karol Paciorek, Reżyser Życia, iluzjonista Y i Rob$on.