YouTuberzy uczą młodych finansów i kodowania. "Na YouTube jest miejsce na jakościowe, odpowiedzialne treści"