Nowe osoby i awans w zespole Talents Management sieci partnerskiej LifeTube i Glow by LifeTube (grupa LTTM)