Redukcja narzędzi na YouTube, facebookowe grupy i rosnąca siła wideo na mobile