LifeTube pomoże twórcom dywersyfikować przychody: powstaje LifeTube Labels