Karol Stefański objął stanowisko Creative Lab Directora w Lifetubie i Gamesecie