23 miliony złotych wypłacił twórcom LifeTube w 2018 roku